Editör Kurulu

GÜNCEL BAĞIMLILIK ARAŞTIRMALARI EDİTÖR KURULU

 

İmtiyaz Sahibi

Üsküdar Üniversitesi / Furkan Tarhan

 

Yayın Yönetmeni 

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

 

Onursal Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Prof. Dr. Gül Eryılmaz

Prof. Dr. Cemal Onur Noyan

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin

Uzm. Psikolog Ceyda Şişman Ünlü

 

Danışman Editör

Prof. Dr. Orhan Doğan

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

 

İstatistik Editörü

Doç. Dr. Asil Özdoğru

 

Dil Editörleri / Linguistic Editors

Doç. Dr. Ulaş Çamsarı

Uzm. Klinik Psikolog Saadet Merih Çengel

 

Yayın ve Danışma Kurulu

Bağımlılık Psikiyatrisi

Prof. Dr. Yıldız Akvardar

Prof. Dr. Ender Altıntoprak

Prof. Dr. Zehra Arıkan

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan

Prof. Dr. Serdar Dursun

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu

Prof. Dr. Figen Karadağ

Prof. Dr. Murat Kuloğlu

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Tahir Tellioğlu

Prof. Dr. Berna Uluğ

Prof. Dr. Erdal Vardar

Prof. Dr. Umut Mert Aksoy

Prof. Dr. Rabia Bilici

Prof. Dr. Cüneyt Evren

Prof. Dr. Abdullah Atlı

Prof. Dr. Zeki Yüncü

Prof. Dr. Elif Mutlu

Doç. Dr. Yavuz Ayhan

Doç. Dr. Ebru Çakıcı

Doç. Dr. Mehmet Çakıcı

Doç. Dr. Gülcan Güleç

Doç. Dr. Cenk Tek

Doç. Dr. Merih Altıntaş

Doç. Dr. Ebru Aldemir

Doç. Dr. Tuğçe Toker Uğurlu

Doç. Dr. Ömer Faruk Uygur

Doç. Dr. Aslı Kazgan Kılıçaslan

Doç. Dr. Serdar Nurmedov

Yrd. Doç. Dr. Yasin Genç

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Taştekin

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Ergül Arslan

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kardaş

Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdoğan

Uz. Dr. Yeşim Can

Uz. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Uz. Dr. Aykut Özden

Uz. Dr. Fagan Zakirov

Uzm. Dr. Erkan Kuru

Uzm. Dr. Mine Ergelen

Uzm. Dr. Başak Bağcı

Uzm. Dr. Oğuzhan Doğan

Uzm. Dr. Zeynep Elyas

Uzm. Dr. Yalçın Kahya

Uzm. Dr. Hakan Tokur

Uzm. Dr. Salih Cihat Altun

Uzm. Dr. Mükerrem Güven

Genel Psikiyatri

Prof. Dr. Tamer Aker

Prof. Dr. Cengiz Akkaya

Prof. Dr. Tunç Alkın

Prof. Dr. Ömer Aydemir

Prof. Dr. Sunar Birsöz

Prof. Dr. M. Emin Ceylan

Prof. Dr. Sermin Kesebir

Prof. Dr. Birgül Cumurcu

Prof. Dr. Mesut Çetin

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen

Prof. Dr. Ertuğrul Eşel

Prof. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Hatice Güz

Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu

Prof. Dr. Erdal Işık

Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Sedat Özkan

Prof. Dr. Mine Özmen

Prof. Dr. Nahit Özmenler

Prof. Dr. Şebnem Parıldar

Prof. Dr. Mert Savrun

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur

Prof. Dr. Lut Tamam

Prof. Dr. Özcan Uzun

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu

Prof. Dr. Kemal Yazıcı

Prof. Dr. Mehmet Ak

Doç. Dr. Çiğdem Aydemir

Doç. Dr. Nesrin Karamustafalıoğlu

Doç. Dr. Dost Ongür

Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar

Prof. Dr. Cumhur Taş

Doç. Dr. Eylem Özten

Doç. Dr. Işıl Göğcegöz Gül

Doç. Dr. Habib Erensoy

 

Nöroloji

Prof. Dr. Ersin Tan

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Prof. Dr. Barış Metin

Uz. Dr. Celal Şalçini

Genetik

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Prof. Dr. Korkut Ulucan

Adli Tıp

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Prof. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Hüseyin Ünlü

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Toksikoloji

Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Uzm. Ecz. Selma Özilhan

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç

Prof. Dr. Bengi Semerci

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Prof. Dr. Özgür Yorbik

Psikoloji

Uzm. Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar

Dr. Uzm. Klinik Psikolog Aslı Başabak

Uzm. Klinik Psikolog Gürler Güz

Uzm. Klinik Psikolog Sedef Koç Bal

Uzm. Klinik Psikolog Cumali Aydın

Uzm. Klinik Psikolog Çağrı Akyol Çevirir

Sağlık Bakanlığı

Hüseyin Çelik

Yusuf Öztürk

Uz. Dr. Esra Alataş

Dr. Mustafa Kemal Çetin

Dr. Sertaç Polat

Dr. Emre Yatman