Amaç ve Hedefler

Güncel Bağımlılık Araştırması; alkol, madde ve davranış bağımlılığı üzerine hakemli araştırma raporlarını yayınlar ve birçok farklı disiplinde yürütülen araştırmaları bir araya getirir. Dergimiz, bağımlılık ve terapötik çözümler alanındaki en heyecan verici araştırmaları yayınlamayı ve bilim ve politika arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve tartışmanın kalitesini artırmak için uluslararası ve disiplinler arası bilimsel ve klinik iletişim kurmayı amaçlamaktadır. Hedef kitlemiz psikiyatrlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, bağımlılık alanında çalışan hemşireler, öğrenciler ve araştırmacılarıdır.

Dergide özellikli makaleler, inceleme makaleleri, klinik notlar, araştırma notları, editöre mektuplar, yorumlar, konferans raporları, kitap incelemeleri yayınlanır. Dergimiz yılda 4 kez yayınlanmaktadır.

Gönderilen içeriğin editöre ulaşmasından ilk karara kadar geçen ortalama süre 30 günden azdır. Kabul edilen makaleler ortalama olarak 60 iş gününde baskı öncesinde çevrimiçi olarak yayınlanır ve makaleler kabulden 3-6 ay sonra basılı olarak yayınlanır.

Makale gönderme hakkında bilgi için lütfen “Yazarlara Bilgiler” kısmına bakınız. Daha fazla bilgi için lütfen e-mail yoluyla iletişime geçin (car@uskudar.edu.tr)

Genel Yayın Yönetmeni: Nesrin Dilbaz

Onursal Editör: Nevzat Tarhan

Editörler: Gül Eryılmaz, Alptekin Çetin, C. Onur Noyan, Aslı Enez Darçın