Editorial Board

CURRENT ADDICTION RESEARCH EDITORIAL BOARD

 

OWNER

Üsküdar University / Furkan Tarhan

 

Editor in Chief

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

 

Associate Editors

Doç. Dr. Gül Eryılmaz

Yrd. Doç Dr. Alptekin Çetin

Yrd. Doç. Dr. Cemal Onur Noyan

Uz. Dr. Aslı Enez Darçın

 

Honorary Editor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 

Advising Editors

Prof. Dr. Orhan Doğan

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

 

Editor for Statistics

Yrd. Doç. Dr. Asil Özdoğru

 

Linguistic Editors

Doç. Dr. Ulaş Çamsarı

Uzm. Klinik Psikolog Saadet Merih Çengel

 

Editorial and Advisory Board

Addiction Psychiatry

Prof. Dr. Yıldız Akvardar

Prof. Dr. Ender Altıntoprak

Prof. Dr. Zehra Arıkan

Prof. Dr. Rüstem Aşkın

Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı Doğan

Prof. Dr. Serdar Dursun

Prof. Dr. Ali Saffet Gönül

Prof. Dr. Ayhan Kalyoncu

Prof. Dr. Figen Karadağ

Prof. Dr. Sermin Kesebir

Prof. Dr. Murat Kuloğlu

Prof. Dr. Kültegin Ögel

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Prof. Dr. Tahir Tellioğlu

Prof. Dr. Berna Uluğ

Prof. Dr. Erdal Vardar

Doç. Dr. Umut Mert Aksoy

Doç. Dr. Yavuz Ayhan

Doç. Dr. Rabia Bilici

Doç. Dr. Ebru Çakıcı

Doç. Dr. Mehmet Çakıcı

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Doç. Dr. Gülcan Güleç

Doç. Dr. Cenk Tek

Doç. Dr. Zeki Yüncü

Yrd. Doç. Dr. Ebru Damla Bostancı

Yrd. Doç. Dr. Yasin Genç

Yrd. Doç. Dr. Elif Mutlu

Uz. Dr. Merih Altıntaş

Uz. Dr. Yeşim Can

Uz. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Uz. Dr. Aykut Özden

Uz. Dr. Fagan Zakirov

Psychiatry

Prof. Dr. Tamer Aker

Prof. Dr. Cengiz Akkaya

Prof. Dr. Tunç Alkın

Prof. Dr. Ömer Aydemir

Prof. Dr. Sunar Birsöz

Prof. Dr. M. Emin Ceylan

Prof. Dr. Birgül Cumurcu

Prof. Dr. Mesut Çetin

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez

Prof. Dr. Hüsnü Erkmen

Prof. Dr. Ertuğrul Eşel

Prof. Dr. Erol Göka

Prof. Dr. Hatice Güz

Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu

Prof. Dr. Erdal Işık

Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu

Prof. Dr. İsmet Kırpınar

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

Prof. Dr. Sedat Özkan

Prof. Dr. Mine Özmen

Prof. Dr. Nahit Özmenler

Prof. Dr. Şebnem Parıldar

Prof. Dr. Mert Savrun

Prof. Dr. Kemal Sayar

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur

Prof. Dr. Lut Tamam

Prof. Dr. Hakan Türkçapar

Prof. Dr. Özcan Uzun

Prof. Dr. Süheyla Ünal

Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu

Prof. Dr. Kemal Yazıcı

Doç. Dr. Mehmet Ak

Doç. Dr. Çiğdem Aydemir

Doç. Dr. Nesrin Karamustafalıoğlu

Doç. Dr. Dost Ongür

Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar

Doç. Dr. Cumhur Taş

Yrd. Doç. Dr. Eylem Özten

Yrd. Doç. Dr. Işıl Göğcegöz Gül

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy

 

Neurology

Prof. Dr. Ersin Tan

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Doç. Dr. Barış Metin

Uz. Dr. Celal Şalçini

Genetics

Prof. Dr. Muhsin Konuk

Doç. Dr. Korkut Ulucan

Legal Medicine

Prof. Dr. Sevil Atasoy

Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Prof. Dr. Gökhan Oral

Prof. Dr. Hüseyin Ünlü

Doç. Dr. Neylan Ziyalar

Toxicology

Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Prof. Dr. Uğur Atik

Uzm. Ecz. Selma Özilhan

Child and Adolescent Psychiatry

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç

Prof. Dr. Bengi Semerci

Prof. Dr. Yankı Yazgan

Prof. Dr. Özgür Yorbik

Psychology

Uzm. Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar

Uzm. Klinik Psikolog Aslı Başabak

Uzm. Klinik Psikolog Gürler Güz

Uzm. Klinik Psikolog Duygu Kılıç

Uzm. Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz

Minister of Health

Hüseyin Çelik

Yusuf Öztürk

Uz. Dr. Esra Alataş

Dr. Mustafa Kemal Çetin

Dr. Sertaç Polat

Dr. Emre Yatman